Reporting of adverse events ONLY

Patients should always seek the advice of a doctor or pharmacist in case of adverse events.

If you wish to report an adverse event to ELC Group s.r.o., please find the contact information below:

+420 224 910 672

(from 09.00-17.30 CET)

+420 226 251 459

(non-stop 24/7)

To contact us about any other issue please call:

+420 22 491 0000or our regional offices.

Hlášení nežádoucích príhod

Pacienti by meli vždy požádat o radu svého lékare nebo lékárníka v prípade výskytu nežádoucích príhod.

Pokud chcete nahlásit nežádoucí príhodu spolecnosti ELC Group s r.o., prosím využijte kontaktních údaju níže:

+420 224 910 672

(09.00-17.30 CET)

+420 226 251 459

(non-stop 24/7)

Pro záležitosti, které se netýkaji farmakovigilance, kontaktujte prosím recepci:

+420 22 491 0000 nebo naše další pobočky.

Our History